IV-orale switch

Comments

Dit beleid is niet van toepassing op kinderen onder de 18 jaar.

Switchen van iv naar oraal:

Wanneer bijv. Ciproxin of Augmentin iv worden gestart bij een patient die daarnaast orale geneesmiddelen of sondevoeding krijgt, werkt de apotheek de
medicatieopdracht als volgt uit:

gedurende 72 uur de voorgeschreven dosis iv, vervolgens de orale dosis.

Zie onderstaand schema:

- Amoxicilline 1 gram 3-4x daags-> amoxicilline 750 mg 3x daags

- Augmentin 1200 mg 3-4x daags -> augmentin 625 mg 3x daags

- Cotrimoxazol 960 mg 2x daags -> cotrimoxazol 960 mg 2x daags

- Clindamycine 600 mg 3x daags -> clindamycine 600 mg 3x daags

- Rifampicine 450-600 mg 1x daags -> rifampicine 450-600 mg 1x daags

- Doxycycline 100 mg 1-2x daags -> doxycycline 100 mg 1-2x daags

- Ciprofloxacine 200-400 mg 2x daags -> ciprofloxacine 250-500 mg 2xdaags

- Fluconazol 400 mg 1x daags -> fluconazol 400 mg 1x daags.

 

Patiënt moet in staat zijn medicatie in te nemen en er mogen geen aanwijzingen zijn voor malabsorptie.

  • Gelijktijdige inname van aluminium- of magnesiumbevattende antacida, sucralfaat, calcium-, bismut-, zink- en ijzerzouten en polymere fosfaatbinders (sevelameer, lanthaancarbonaat) verminderen de resorptie van ciprofloxacine,
    moxifloxacine en tetracyclines.
  • Het gebruik van hoge dosering of sterk werkzame opiaten kan de opname van antibiotica vertragen.

De afspraak is dat de medicatie intraveneus doorgegeven wordt bij patienten die geen orale medicatie krijgen, of als op het recept wordt vermeld dat de patient geen orale medicatie mag hebben!

Er zijn voorbeelden van indicaties om niet te switchen, deze zijn bijvoorbeeld: ileus, maagretentie, maagbloedingen, sepsis of septische artritis.

Indien aangegeven op het recept, dan wordt het recept als iv voor de duur van de kuur uitgewerkt, de indicatie wordt in de vrije tekst vermeld.

In principe zullen tabletten worden uitgewerkt, tenzij duidelijk is dat de patient sondevoeding krijgt of wanneer de drank/suspensie is voorgeschreven.

Op de IC en de MC wordt door de apotheek niet na 72 uur geswitcht, maar wordt in het multi-disciplinaire IC-overleg bepaald wanneer het antibioticum wordt
omgezet naar orale medicatie.

Zevenaar: ook de afdeling PAACU wordt niet geswitcht. 
 
Indien dosering afwijkend is, dan graag overleg met de dienstdoende apotheker.
 

Sources

  1. • Vroege omzetting van intraveneuze naar orale antibiotica: 'switchtherapie'. Sevinç F, Prins JM, Koopmans RP, Langendijk PNJ, Dankert J en Speelman P. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:2364-9. • Nationale Antibioticaboekje van de SWAB. • Commissie Antibioticabeleid Rijnstate/ Slingeland

Menu position
Metadata

Swab vid: G-313341.2
Updated: 07/29/2016 - 09:40
Status: Published