otitis externa maligna

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

ceftazidim iv 2000mg 3dd 2 weeks

Remarks:

Switch naar ciprofloxacine po zodra mogelijk

Priority:
1st choice alternative
Medication:

ciprofloxacine po 750mg 2dd 4 to 6 weeks

Remarks:

Milde gevallen

Comments

Totale behandelduur 4-6 wk

Deze ernstige necrotiserende infectie wordt veroorzaakt door P. aeruginosa.

De therapie bestaat uit chirurgische verwijdering van gedevitaliseerd weefsel c.q. lokale ondersteunende behandeling (zoals Terracortril + polymyxine B oordruppels of ofloxacine 0,3%) in combinatie met antimicrobiële therapie.

Bij patiënten met diabetes glucosespiegel goed instellen.

In eerste instantie is intraveneuze therapie gedurende 14 dagen aangewezen. Hierna wordt vervolgd met orale therapie tot 1-2 weken na klinische genezing (minimale behandelduur is 4 weken). Ciprofloxacine heeft het voordeel dat ook bij orale toediening adequate weefselspiegels worden bereikt.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-6920.3
Updated: 12/18/2020 - 15:55
Status: Published