arthritis, septisch - H. influenzae

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline iv 1000mg 6dd minimaal 2 weken

Opmerking:

bij aangetoonde gevoeligheid

Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd minimaal 2 weken

Opmerking:

bij amoxicilline-resistentie

Opmerkingen

Therapie aanpassen op geleide van de kweek.

Na 2 weken indien mogelijk over op orale therapie.

Behandelduur in principe 4 weken tenzij een traag klinisch herstel of daling van infectieparameters.

 

Bronnen

  1. Commissie Antibioticabeleid Rijnstate / Slingeland

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-128963.4
Bijgewerkt: 12/20/2019 - 15:06
Status: Published