Vruchtholte, geïnfecteerd (koorts durante partu / verdenking intra-uteriene infectie)

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

Opmerking:

Therapie tot 3-5 dagen na de bevalling voortzetten.

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

+

metronidazol iv 500mg 3dd

Opmerking:

Therapie tot 3-5 dagen na de bevalling voortzetten.

Opmerkingen

Kweek afnemen!

Als de vliezen gebroken zijn kunnen bacteriën uit de vagina een opstijgende intra-uteriene infectie veroorzaken. De kans op infectie is afhankelijk van de pathogeniciteit van de cervicale en vaginale flora, van de kolonisatiegraad, van de ontsluiting van de cervix en van de tijdsduur van de gebroken vliezen. Antimicrobiële behandeling van een infectie van de vruchtholte is niet succesvol zolang de bevalling niet heeft plaatsgevonden maar dient slechts ter bescherming van moeder en kind tegen systemische infectie. Om dit  te bereiken moet voldoende hoog en breed worden gedoseerd.

Omdat door een geïnfecteerde vruchtholte de kans op endometritis puerperalis toeneemt wordt de antimicrobiële therapie gedurende 3-5 dagen post-partum voortgezet.

Bronnen

  1. Commissie Antibioticabeleid Rijnstate / Slingeland

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-129511.2
Bijgewerkt: 06/05/2020 - 09:05
Status: Published