Sepsis - Capnocytophaga species

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 3dd 10 tot 14 dagen

Opmerking:

tot 4dd 1000/200mg iv

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

clindamycine iv 600mg 3dd 10 tot 14 dagen

Opmerking:

tot 4dd 600mg iv

Bronnen

  1. Commissie Antibioticabeleid Rijnstate / Slingeland

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-129842.2
Bijgewerkt: 06/12/2020 - 10:09
Status: Published