Parafaryngeaal/retrofaryngeaal abces

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 3dd 14 dagen

+

amoxicilline iv 1000mg 3dd 14 dagen

Opmerking:

doseringsinterval 4 uur waarbij amoxicilline en amoxicilline+clavulaanzuur alternerend worden gegeven.

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

clindamycine iv 600mg 3dd 14 dagen

Opmerking:

Clindamycine eventueel po 600 mg 3dd

Opmerkingen

De behandeling is primair chirurgisch (drainage). Antibiotica dienen slechts ter ondersteuning. Behalve S. pyogenes spelen ook andere streptokokken, anaerobe mondflora en Enterobacteriaceae een rol.

Een zeldzame vorm van van deze abcessen wordt veroorzaakt door Fusobacterium necrophorum als onderdeel van het Syndroom van Lemierre.

 Kweken van pus is belangrijk teneinde de empirische antimicrobiele therapie op geleide van het antibiogram te kunnen versmallen c.q. aanpassen. 

Bronnen

  1. Commissie Antibioticabeleid Rijnstate / Slingeland

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-131744.2
Bijgewerkt: 03/29/2019 - 12:07
Status: Published