prostatitis*

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ciprofloxacine po 500mg 2dd

Opmerking:

Behandelduur acute prostatitis 2 weken.

Behandelduur chronische prostatitis minimaal 4 weken.

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

ciprofloxacine po 750mg 2dd

Opmerking:

Bij aangetoonde Pseudomonas aeruginosa of Acintobacter spp infectie

Behandelduur acute prostatitis 2 weken.

Behandelduur chronische prostatitis minimaal 4 weken.

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

cotrimoxazol (sulfamethoxazol + trimethoprim) po 960mg 2dd

Opmerking:

Behandelduur acute prostatitis 2 weken.

Behandelduur chronische prostatitis minimaal 4 weken.

Opmerkingen

Keuze behandeling wordt bepaald door uitslag kweek.

De belangrijkste verwekkers van een acute prostatitis zijn Gram-negatieve staven (E.coli in 70-80%). 

Belangrijk is te vermelden dat er terughoudend gestart moet worden met antibiotica bij chronische prostatitis, aangezien slechts een beperkt deel bacterieel blijkt te zijn.

Ciprofloxacine is op dit moment het best werkzame middel bij prostatitis. 

De effectiviteit van co-trimoxazol is nogal wisselend, falen van de therapie komt vrij frequent voor. 

 

 

 

Bronnen

  1. Commissie Antibioticabeleid Rijnstate / Slingeland

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-132253.3
Bijgewerkt: 10/02/2020 - 16:37
Status: Published