sepsis - S. pneumoniae (pneumokok)*

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

benzylpenicilline iv oplaaddosis 1milj. IU, 6milj. IU continue per 24 uur 10 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

clindamycine iv 600mg 3dd 10 dagen

of

clindamycine po 600mg 3dd 10 dagen

Opmerkingen

Wanneer de geïsoleerde stam “matig gevoelig” of “ongevoelig” is voor benzylpenicilline: overleg arts-microbioloog. 

 

 

Bronnen

  1. Commissie Antibioticabeleid Rijnstate / Slingeland

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-141134.2
Bijgewerkt: 09/30/2020 - 20:30
Status: Published