sepsis - S. aureus*

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv oplaaddosis 2g, 12g continue per 24 uur minimaal 14 dagen

Opmerking:

Duur en dosering van antibiotica altijd in overleg met infectioloog/arts-microbioloog.

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

cefazoline iv oplaaddosis 2g, 6g continue per 24 uur minimaal 14 dagen

Opmerking:

Bij niet-anaphylactische allergie tegen penicilline.

Alternatief is 2g 3 dd

Prioriteit:
3e keus
Medicatie:

vancomycine iv continue per 24 uur minimaal 14 dagen

Opmerking:

 

 

Opmerkingen

Indien er geen risicofactoren voor gecompliceerd beloop of bewezen ongecompliceerd beloop kan de dosering iom arts-microbioloog en/of internist infectioloog verlaagd worden dosering naar flucloxacilline 6000mg continue per 24 uur minimaal 14 dagen.

Risicofactoren zijn:

  • Community acquired (bloedkweek positief < 48 uur na opname)
  • Adequate antibiotica pas 48 uur na positieve bloedkweek gestart
  • Kunstmateriaal in situ (gewrichtsprothese, ICD, EVAR)
  • Intravasculaire catheter die niet verwijderd wordt
  • Aanwijzing endocarditis (nieuwe souffle, stigmata)
  • Klinische aanwijzing voor strooihaarden
  • Onder adequate antibiotica, bloedkweek na > 48 uur nog positief
  • Koorts 72 uur na start adequate antibiotica zonder ander focus

Bij bewezen gecompliceerd beloop of indien intravasculair kunstmateriaal: zie het advies Endocarditis - Staphylococcen - zie kopje klepprothese - klik hier voor het advies

Voor behandeling van gewrichtsprothese zie: https://rijnstate.adult.swabid.nl/nl/node/498631

M.b.t. hemodialyse patiënten:

Alternatief voor flucloxacilline iv bij hemodialyse patiënten: cefazoline iv 2000mg na dialyse (dus 3 keer 2 gram per week). 

 

Let op: deze therapie is alleen adequaat bij hemodialyse patiënten!  Achtergrondinformatie: cefazoline iv 2000mg na dialyse leidt tot continu adequate spiegels en daarom kan dit als alternatief voor flucloxacilline gegeven worden aan hemodialyse patiënten.

 

 

Vancomycine volgens continu-infuus: zie voor Rijnstate https://rijnstate.adult.swabid.nl/nl/node/290577

Vancomycine volgens continu-infuus: zie voor Santiz https://rijnstate.adult.swabid.nl/nl/node/445659

Bronnen

  1. Commissie Antibioticabeleid Rijnstate / Slingeland

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-141147.12
Bijgewerkt: 10/02/2020 - 11:16
Status: Published