Sepsis - Salmonella*

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ciprofloxacine po 500mg 2dd 14 dagen

of

ciprofloxacine iv 400mg 2dd 14 dagen

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 14 dagen

Bronnen

    1. Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2013
    2. http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp%3A10932&type=org&disposition=inline&ns_nc=1

    Aangifteplichtige ziekten

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-141160.3
Bijgewerkt: 09/22/2020 - 13:16
Status: Published