recidiverende urineweginfectie – profylaxe*

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

trimethoprim po 100mg 1dd 12 tot 20 weken

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

nitrofurantoine po 50mg 1dd 12 tot 20 weken

Opmerkingen

Trimethoprim en nitrofurantoïne voor de nacht innemen.

Patiënten met recidiverende urineweginfecties dienen door de uroloog te worden onderzocht teneinde onderliggende factoren zoals blaasresidu, stenen, neuro-logische en congenitale aandoeningen uit te sluiten. Langdurige profylaxe op geleide van het antibiogram komt in aanmerking bij meer dan drie recidieven per jaar. Bij een klaring < 70 dient nitrofurantoine als onderhoudsmedicatie vermeden te worden. Bij vrouwen in de menopauze kunnen oestrogeen tabletten of vaginale applicatie van oestrogeen crème de incidentie van infecties sterk verlagen. 

Bronnen

  1. Commissie Antibioticabeleid Rijnstate / Slingeland

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-142003.3
Bijgewerkt: 09/22/2020 - 14:39
Status: Published