osteomyelitis acuta - S.aureus*

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv oplaaddosis 1g, 6g continue per 24 uur 2 weken

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd 2 tot 4 weken

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij niet IgE-gemedieerde penicilline allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefazoline iv oplaaddosis 1g, 4g continue per 24 uur 2 weken

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd 2 tot 4 weken

Opmerkingen

Therapie aanpassen op geleide van de kweek.

Na 2 weken indien mogelijk over op orale therapie.

Behandelduur minimaal 6 weken op geleide van infectieparameters en klinisch beloop

 

 

 

Bronnen

  1. Commissie Antibioticabeleid Rijnstate / Santiz

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-348585.4
Bijgewerkt: 09/01/2020 - 10:11
Status: Published