osteomyelitis acuta - onbekende verwekker*

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv oplaaddosis 1g, 6g continue per 24 uur 4 tot 6 weken

Medicatie:

flucloxacilline iv oplaaddosis 1g, 6g continue per 24 uur 4 tot 6 weken

+

gentamicine iv 7mg/kg eenmalig

Opmerking:

Overweeg het toevoegen van gentamicine alleen bij patiënt met septische shock. Éénmalig 7 mg/kg doseren, indien voortzetten behandeling nodig, dit alleen doen op basis van spiegelbepaling voor tweede gift.

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefazoline iv oplaaddosis 1g, 4g continue per 24 uur 4 tot 6 weken

Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 4 tot 6 weken

Opmerking:

Alleen bij een septisch zieke patient

Opmerkingen

Therapie aanpassen op geleide van de kweek.

Na 2 weken indien mogelijk over op orale therapie.

Behandelduur minimaal 6 weken op geleide van infectieparameters en klinisch beloop.

Bij punctieverwonding: Ceftazidim 2000mg 3dd geven.

De belangrijkste verwekker is Staphylococcus aureus. Bij sepsis grotere kans op gram negatieve staven, daarom gentamicine toevoegen of ceftriaxon geven.

Bij i.v. druggebruikers en patienten met perifeer vaatlijden moet, behalve met S. aureus, ook rekening worden gehouden met Pseudomonas aeruginosa. Bij osteomyelitis van de wervelkolom dient de mogelijkheid van tuberculose altijd te worden overwogen.

Het is van essentieel belang om de verwekker te isoleren. Bij circa de helft van de patiënten met acute haematogene osteomyelitis zijn de bloedkweken positief. Indien de bloedkweken negatief zijn dient materiaal, verkregen via punctie of biopsie, te worden gekweekt.

De therapie bestaat uit het zonodig verwijderen van pus in combinatie met het parenteraal toedienen van antibiotica in hoge doses op geleide van het antibiogram.

Empirische antimicrobiële therapie is slechts verantwoord ná afname van bloedkweken, pus, punctaat of biopt: het is essentieel om de verwekker c.q. het antibiogram van de verwekker te kennen.

Flucloxacilline, cefazoline en ceftriaxon geven dekking tegen S. aureus en streptokokken. Cefazoline en ceftriaxon komen in aanmerking bij penicilline allergie.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-348725.5
Bijgewerkt: 09/30/2020 - 21:15
Status: Published