osteomyelitis - chronisch - S.aureus*

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv oplaaddosis 1g, 6g continue per 24 uur minimaal 14 dagen

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd minimaal 4 weken

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij IgE-gemedieerde (anafylactische) penicilline-allergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefazoline iv oplaaddosis 1g, 4g continue per 24 uur minimaal 14 dagen

gevolgd door

clindamycine po 600mg 3dd minimaal 4 weken

Opmerkingen

Therapie aanpassen op geleide van de kweek.

Na 2 weken indien mogelijk over op orale therapie.

Behandelduur minimaal 6 weken op geleide van infectieparameters en klinisch beloop

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-371497.3
Bijgewerkt: 09/01/2020 - 10:08
Status: Published