peritonsillair abces

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 3dd 10 tot 14 dagen

+

amoxicilline iv 1000mg 3dd 10 tot 14 dagen

Opmerking:

doseringsinterval 4 uur waarbij amoxicilline en amoxicilline+clavulaanzuur alternerend worden gegeven.

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

clindamycine iv 600mg 3dd 10 tot 14 dagen

Opmerking:

Clindamycine eventueel po 600mg 3 dd

Opmerkingen

Drainage

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-376661.2
Bijgewerkt: 03/29/2019 - 12:11
Status: Published