Bewaking reservemiddelen (A-team)

Opmerkingen

Het A-team beoordeelt het gebruik van reservemiddelen. Antibioticagebruik van een patient wordt beoordeeld of het gebruik terecht is. Daarnaast wordt er gekeken of er alternatieve geneesmiddelen ingezet kunnen worden. Er wordt gekeken naar de dosering ten opzichte van de nierfunctie. De hoofdbehandelaar blijft eindverantwoordelijk voor de antibiotica (dosering).

Onderstaande middelen zijn om diverse redenen als reserve geclassificeerd:

 • amfotericine-B
 • amikacine
 • anidulafungin
 • ciprofloxacine
 • gentamicine
 • linezolid
 • meropenem
 • rifampicine
 • tobramycine
 • vancomycine
 • voriconazol.

Daarnaast wordt er bij onderstaande middelen een signaal aan hoofdbehandelaar (infectiologen, MDL-arts) gegeven, als er een patient opgenomen is (Rijnstate), die deze geneesmiddelen voorgeschreven krijgt:

 • anti-HIV middelen
 • hepatitis middelen.

Bronnen

Categorie
Metadata

Swab vid: G-433897.1
Bijgewerkt: 09/13/2018 - 09:00
Status: Published