mediastinitis*

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 3dd 2 tot 6 weken

+

amoxicilline iv 1000mg 3dd 2 tot 6 weken

+

gentamicine iv 7mg/kg eenmalig

Opmerking:

Na perforatie tr. digestivus: community-accquired.

Doseringsinterval 4 uur waarbij amoxicilline en amoxicilline-clavulaanzuur alternerend worden gegeven.

Overweeg het toevoegen van gentamicine alleen bij patiënt met septische shock. Éénmalig 7 mg/kg doseren, indien voortzetten behandeling nodig, dit alleen doen op basis van spiegelbepaling voor tweede gift.

Medicatie:

flucloxacilline iv oplaaddosis 1g, 6g continue per 24 uur 2 tot 6 weken

+

gentamicine iv 7mg/kg eenmalig

Opmerking:

Postoperatief na sternotomie.

Overweeg het toevoegen van gentamicine alleen bij patiënt met septische shock. Éénmalig 7 mg/kg doseren, indien voortzetten behandeling nodig, dit alleen doen op basis van spiegelbepaling voor tweede gift.

≥ 18 jaar

Indicaties: Allergie voor penicilline

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 2 tot 6 weken

+

metronidazol iv 500mg 3dd 2 tot 6 weken

Opmerkingen

Op geleide van kweek wordt therapie aangepast

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-446175.5
Bijgewerkt: 09/30/2020 - 21:16
Status: Published