endocarditis-HACEK

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Indicaties: Natieve klep

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 4 weken

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

amoxicilline iv 12g continue per 24 uur 4 weken

Opmerking:

Bij aangetoonde gevoeligheid voor amoxicilline

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ciprofloxacine iv 400mg 2dd 6 weken

of

ciprofloxacine po 500mg 2dd 6 weken

Opmerking:

Bij ernstige betalactam allergie

≥ 18 jaar

Indicaties: Indicaties: Kunstklep

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 6 weken

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

amoxicilline iv 12g continue per 24 uur 6 weken

Opmerking:

Bij aangetoonde gevoeligheid voor amoxicilline

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ciprofloxacine iv 400mg 2dd 6 weken

of

ciprofloxacine po 500mg 2dd 6 weken

Opmerking:

Bij ernstige betalactam allergie

Opmerkingen

 • Er is weinig klinische data over het gebruik van ciprofloxacine voor HACEK endocarditis. Raadpleeg altijd het endocarditis team voor behandeling van HACEK endocarditis bij ernstige betalactam allergie.
 • Algemene aanbevelingen:
 1. De eerste dag waarbij de bloedkweek negatief is, is de 1e dag van adequate behandeling. Neem hiervoor om de dag bloedkweken af. Vanaf dan begin je de behandeling te tellen.
 2. Bij patiënten die klepchirurgie ondergaan is de 1e dag van adequate behandeling de eerste dag van negatieve bloedkweken en niet de dag van chirurgie.
 3. Indien de klep kweek positief is, is de dag van OK de eerste dag van behandeling.
 4. Indien een patiënt met een endocarditis van een natieve klep een operatie ondergaat met plaatsing van kunstmateriaal, dan wordt na de operatie het regime voor endocarditis van een natieve klep aangehouden
 5. Indien de bloedkweken positief blijven na klep chirurgie bij een patiënt met een natieve klep endocarditis na plaatsen van kunstmateriaal  of intraoperatieve kweken zijn positief, dan lijkt het logisch om patiënt te behandelen als kunstklependocarditis.
 6. De patiënten dienen binnen het A-team/endocarditisteam aangemeld en besproken te worden
 7. Onder kunstmateriaal worden alle implantaties bedoeld die niet humaan zijn dus kunstklep, bioklep, ring rond de klep etc.
 8. Voor implantable cardiac devices zoals pacemakers en ICD's geldt bij infectie:
  • start met vancomycine in afwachting van de kweken
  • verwijder zo snel mogelijk de device
  • na verwijdering minimaal 2 weken intraveneuze behandeling met antibiotica. Verwijdering vindt plaats in een tertiair centrum.
  • gecompliceerde infecties hebben een totale behandelingsduur van 4 tot 6 weken
  • zie verder landelijke SWAB richtlijn endocarditis p40-45 (zie voor link hieronder).

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-498754.1
Bijgewerkt: 02/27/2020 - 17:12
Status: Published