endocarditis-kweek-negatief

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Natieve klep

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline iv 12g continue per 24 uur 6 weken

+

ceftriaxon iv 2000mg 2dd 6 weken

+

doxycycline po oplaaddosis 200mg, 200mg 1dd 6 weken

≥ 18 jaar

Indicaties: Indicaties: Kunstklep

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

vancomycine iv continue per 24 uur 6 weken

+

ceftriaxon iv 2000mg 2dd 6 weken

+

doxycycline po oplaaddosis 200mg, 200mg 1dd 6 weken

Opmerkingen

 • Overweeg doxycycline te stoppen als aanvullend diagnostiek voor intracellulair micro-organismen (bv. Q-koorts, bartonellose) negatief zijn.
 • Behandel kweek negatieve endocarditis altijd in overleg met het endocarditis team
 • Indien banale kweken negatief blijven kan overwogen worden om amoxicilline (natieve klep) of vancomycine (kunstklep) te staken.
 • Voor diagnostiek bij kweek negatieve endocarditis zie tabel 12 en figuur 2 van de ESC richtlijn.
 • Voor micro-organisme gerichte therapie bij kweek negatieve endocarditis zie tabel 19 van de ESC richtlijn.

 

 • Algemene aanbevelingen:
 1. Neem om de dag bloedkweken af. De eerste dag waarbij de bloedkweek negatief is, is de 1e dag van adequate behandeling.
 2. Bij patiënten die klepchirurgie ondergaan is de 1e dag van adequate behandeling de eerste dag van negatieve bloedkweken en niet de dag van chirurgie.
 3. Indien de klep kweek positief is, is de dag van OK de eerste dag van behandeling.
 4. Indien een patiënt met een endocarditis van een natieve klep een operatie ondergaat met plaatsing van kunstmateriaal, dan wordt na de operatie het regime voor endocarditis van een natieve klep aangehouden
 5. Indien de bloedkweken positief blijven na klep chirurgie bij een patiënt met een natieve klep endocarditis na plaatsen van kunstmateriaal  of intraoperatieve kweken zijn positief, dan lijkt het logisch om patiënt te behandelen als kunstklependocarditis.
 6. De patiënten dienen binnen het A-team/endocarditisteam aangemeld en besproken te worden
 7. Onder kunstmateriaal worden alle implantaties bedoeld die niet humaan zijn dus kunstklep, bioklep, ring rond de klep etc.
 8. Voor implantable cardiac devices zoals pacemakers en ICD's geldt bij infectie:
  • start met vancomycine in afwachting van de kweken
  • verwijder device zo snel mogelijk (in tertiair centrum)
  • na verwijdering minimaal 2 weken intraveneuze behandeling met antibiotica
  • gecompliceerde infecties hebben een totale behandelingsduur van 4 tot 6 weken
  • zie verder landelijke SWAB richtlijn endocarditis p40-45 (zie voor link hieronder).

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-498755.2
Bijgewerkt: 03/05/2020 - 10:36
Status: Published