endocarditis-staphylokokken*

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Natieve klep

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv oplaaddosis 2g, 12g continue per 24 uur 6 weken

Opmerking:

Flucloxacilline gevoelig, penicilline resistent

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

benzylpenicilline iv oplaaddosis 2milj. IU, 12milj. IU continue per 24 uur 6 weken

Opmerking:

Indien gevoelig voor penicilline

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

cefazoline iv oplaaddosis 2g, 6g continue per 24 uur 6 weken

Opmerking:

Bij penicilline allergie (niet IgE gemedieerd, geen anafylaxie)

Prioriteit:
3e keus
Medicatie:

vancomycine iv continue per 24 uur 6 weken

Opmerking:

Alleen bij penicillineallergie (anafylaxie) of MRSA. Houd een dalspiegel van 20-25 mg/L of een plateau fase van 20-25 mg/L aan.

≥ 18 jaar

Indicaties: Kunstklep

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

flucloxacilline iv oplaaddosis 2g, 12g continue per 24 uur 6 weken

+

gentamicine iv 3mg/kg 1dd 2 weken

+

rifampicine po 600mg 2dd 6 weken

Opmerking:

Rifampicine toevoegen na 3 - 5 dagen adequate therapie of na negatief blijven van de bloedkweken. Rifampicine nooit als monotherapie geven en tegelijk stoppen met flucloxacilline.

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

benzylpenicilline iv oplaaddosis 2milj. IU, 12milj. IU continue per 24 uur 6 weken

+

gentamicine iv 3mg/kg 1dd 2 weken

+

rifampicine po 600mg 2dd 6 weken

Opmerking:

Indien gevoelig voor penicilline.

Rifampicine toevoegen na 3 - 5 dagen adequate therapie of na negatief blijven van de bloedkweken. Rifampicine nooit als monotherapie geven en tegelijk stoppen met benzylpenicilline.

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

cefazoline iv oplaaddosis 2g, 6g continue per 24 uur 6 weken

+

gentamicine iv 3mg/kg 1dd 2 weken

+

rifampicine po 600mg 2dd 6 weken

Opmerking:

Bij penicilline allergie (niet IgE gemedieerd, geen anafylaxie)

Rifampicine toevoegen na 3 - 5 dagen adequate therapie of na negatief blijven van de bloedkweken. Rifampicine nooit als monotherapie geven en tegelijk stoppen met cefazoline.

 

Prioriteit:
3e keus
Medicatie:

vancomycine iv continue per 24 uur 6 weken

+

gentamicine iv 3mg/kg 1dd 2 weken

+

rifampicine po 600mg 2dd 6 weken

Opmerking:

Alleen indien penicillineallergie (anafylaxie) of flucloxacilline resistentie

Rifampicine toevoegen na 3 - 5 dagen adequate therapie of na negatief blijven van de bloedkweken. Rifampicine nooit als monotherapie geven en tegelijk stoppen met vancomycine.

Opmerkingen

Voor vancomycine dosering zie: Rijnstate (https://rijnstate.adult.swabid.nl/nl/node/290577) of Santiz (https://rijnstate.adult.swabid.nl/nl/node/445659)

Denk aan vancomycine en gentamicine spiegelbepalingen

 • Indien vancomycine niet kan worden gegeven of bij falen therapie met vancomycine: overweeg daptomycine 10 mg/kg/dag in 1 dosis indien daptomycine gevoelig is getest. Dit moet altijd in overleg met het endocarditisteam.

 

 • Bij natieve rechtszijdige endocarditis met S. aureus zou 2 weken therapie (zie behandeling natieve klep, maar dan 2 weken behandelingsduur) overwogen kunnen worden, alleen indien voldaan wordt aan de volgende criteria en in overleg met het endocarditisteam:

   

  • S. aureus is methicilline gevoelig
  • Snel respons (<96 uur) op antibiotica
  • Afwezigheid metastatische foci buiten het pulmonaire systeem
  • Afwezigheid van empyeem van pulmonaire septische emboliën
  • Vegetatie<20 mm
  • Geen cardiale abcessen
  • Afwezigheid immuunsuppressie (CD4 cellen <200 cellen/ml)
  • Afwezigheid links zijdig endocarditis
  • Afwezigheid cardiale prothese materiaal

 

 • Algemene aanbevelingen:
 1. De eerste dag waarbij de bloedkweek negatief is, is de 1e dag van adequate behandeling. Neem hiervoor om de dag bloedkweken af. Vanaf dan begin je de behandeling te tellen.
 2. Bij patiënten die klepchirurgie ondergaan is de 1e dag van adequate behandeling de eerste dag van negatieve bloedkweken en niet de dag van chirurgie.
 3. Indien de klep kweek positief is, is de dag van OK de eerste dag van behandeling.
 4. Indien een patiënt met een endocarditis van een natieve klep een operatie ondergaat met plaatsing van kunstmateriaal, dan wordt na de operatie het regime voor endocarditis van een natieve klep aangehouden
 5. Indien de bloedkweken positief blijven na klep chirurgie bij een patiënt met een natieve klep endocarditis na plaatsen van kunstmateriaal  of intraoperatieve kweken zijn positief, dan lijkt het logisch om patiënt te behandelen als kunstklependocarditis.
 6. De patiënten dienen binnen het A-team/endocarditisteam aangemeld en besproken te worden
 7. Indien onder het gebruik van gentamicine toxiciteit ontwikkeling plaats vindt (nefrotoxiciteit of ototoxiciteit), dient gentamicine gestopt te worden.
 8. Onder kunstmateriaal worden alle implantaties bedoeld die niet humaan zijn dus kunstklep, bioklep, ring rond de klep etc.
 9. Voor implantable cardiac devices zoals pacemakers en ICD's geldt bij infectie:
  • start met vancomycine in afwachting van de kweken
  • verwijder zo snel mogelijk de device
  • na verwijdering minimaal 2 weken intraveneuze behandeling met antibiotica. Verwijdering vindt plaats in een tertiair centrum.
  • gecompliceerde infecties hebben een totale behandelingsduur van 4 tot 6 weken
  • zie verder landelijke SWAB richtlijn endocarditis p40-45 (zie voor link hieronder).

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-498765.2
Bijgewerkt: 11/13/2020 - 17:17
Status: Published