endocarditis-streptokokken

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Natieve klep - MIC penicilline kleiner dan of gelijk aan 0.125 mg/l

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

benzylpenicilline iv 12milj. IU continue per 24 uur 4 weken

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 1dd 4 weken

Opmerking:

Bij milde penicilline allergie

Medicatie:

vancomycine iv continue per 24 uur 4 weken

Opmerking:

Alleen bij ernstige betalactam allergie

Medicatie:

gentamicine iv 3mg/kg 1dd maximaal 14 dagen

Opmerking:

Alleen toevoegen bij beta-hemolytische streptokok, indien geen contra-indicaties voor gentamicine. Bij toxiciteit dient gentamicine gestaakt te worden.

≥ 18 jaar

Indicaties: Kunstklep - MIC penicilline kleiner dan of gelijk aan 0.125 mg/l

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

benzylpenicilline iv 12milj. IU continue per 24 uur 6 weken

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 1dd 6 weken

Opmerking:

Bij milde penicilline allergie

Medicatie:

vancomycine iv continue per 24 uur 6 weken

Opmerking:

Alleen bij ernstige betalactam allergie

Medicatie:

gentamicine iv 3mg/kg 1dd maximaal 14 dagen

Opmerking:

Alleen toevoegen bij beta-hemolytische streptokok, indien geen contra-indicaties voor gentamicine. Bij toxiciteit dient gentamicine gestaakt te worden

≥ 18 jaar

Indicaties: Natieve klep - MIC penicilline 0.25-2 mg/l

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

benzylpenicilline iv 18milj. IU continue per 24 uur 4 weken

+

gentamicine iv 3mg/kg 1dd 1dd 2 weken

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 1dd 4 weken

+

gentamicine iv 3mg/kg 1dd 1dd 2 weken

Opmerking:

Bij milde penicilline allergie

Medicatie:

vancomycine iv continue per 24 uur 4 weken

Opmerking:

Alleen bij ernstige betalactam allergie

≥ 18 jaar

Indicaties: Kunstklep - MIC penicilline 0.25 - 2.0 mg/l

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

benzylpenicilline iv 18milj. IU continue per 24 uur 6 weken

+

gentamicine iv 3mg/kg 1dd 1dd 2 weken

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 2dd 6 weken

+

gentamicine iv 3mg/kg 1dd 2 weken

Opmerking:

Bij milde penicilline allergie

Medicatie:

vancomycine iv continue per 24 uur 6 tot 8 weken

Opmerking:

Alleen bij ernstige betalactam allergie

Opmerkingen

 • Bovenstaande geldt voor endocarditis met vergroenende streptokokken.
 • Voor endocarditis met S. pneumonia en hemolytische streptokokken kunnen bovenstaande schema voor vergroenende streptokokken gebruikt worden. Het schema in de opmerkingen voor 2-weekse behandeling met gentamicine kunnen niet voor S. pneumoniae en hemolytische streptokokken gebruikt worden.
 • Voor behandeling Abiotrophia en Granulicatella endocarditis zie ESC richtlijn van 2015 (bron hieronder).
 • Orale behandeling: alleen bij natieve klep streptokokken endocarditis in onderzoekssetting. Er is slechts 1 studie tot op heden gepubliceerd waarbij veel restricties waren, en de mediaan intraveneuze behandelduur 17 dagen was. Er is nu nog onvoldoende bewijs om dit standaard in het formularium op te nemen. Het eventueel in overweging nemen van orale behandeling dient binnen het endocarditisteam plaats te vinden.

 

 • Een behandeling van vergroenende streptokokken endocarditis met 2 weken iv therapie kan overwogen worden binnen het endocarditisteam indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   

  • MIC ≤ 0,125
  • Geen contra-indicaties of HLAR voor gentamicine
  • Geen cardiale complicaties zoals hartfalen, aorta insufficiëntie en geleidingsstoornis
  • Geen thrombo-embolische complicaties
  • Natieve klep
  • Geen vegetaties groter dan 5 mm
  • Klinische respons binnen 7 dagen
  • De huidige episode is geen relapse

 

 • Algemene aanbevelingen:
 1. Neem om de dag bloedkweken af. De eerste dag waarbij de bloedkweek negatief is, is de 1e dag van adequate behandeling.
 2. Bij patiënten die klepchirurgie ondergaan, is de 1e dag van adequate behandeling de eerste dag van negatieve bloedkweken en niet de dag van chirurgie.
 3. Indien de klep kweek positief is, is de dag van OK de eerste dag van behandeling.
 4. Indien een patiënt met een endocarditis van een natieve klep een operatie ondergaat met plaatsing van kunstmateriaal, dan wordt na de operatie het regime voor endocarditis van een natieve klep aangehouden
 5. Indien de bloedkweken positief blijven na klep chirurgie bij een patiënt met een natieve klep endocarditis na plaatsen van kunstmateriaal  of intraoperatieve kweken zijn positief, dan lijkt het logisch om patiënt te behandelen als kunstklependocarditis.
 6. De patiënten dienen binnen het A-team/endocarditisteam aangemeld en besproken te worden
 7. Indien onder het gebruik van gentamicine toxiciteit ontwikkeling plaats vindt (nefrotoxiciteit of ototoxiciteit), dient gentamicine gestopt te worden.
 8. Onder kunstmateriaal worden alle implantaties bedoeld die niet humaan zijn dus kunstklep, bioklep, ring rond de klep etc.
 9. Voor implantable cardiac devices zoals pacemakers en ICD's geldt bij infectie:
  • start met vancomycine in afwachting van de kweken
  • verwijder device zo snel mogelijk
  • na verwijdering minimaal 2 weken intraveneuze behandeling met antibiotica. Verwijdering vindt plaats in een tertiair centrum.
  • gecompliceerde infecties hebben een totale behandelingsduur van 4 tot 6 weken
  • zie verder landelijke SWAB richtlijn endocarditis p40-45 (zie voor link hieronder).

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-498766.3
Bijgewerkt: 04/21/2020 - 11:58
Status: Published