mastoiditis acuta

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 10 tot 14 dagen

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 10 tot 14 dagen

Opmerking:

Bij niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie

Opmerkingen

De behandeling bestaat uit lokale verwijdering van gedevitaliseerd weefsel of mastoïdectomie in combinatie met antimicrobiële therapie.

De meest voorkomende verwekkers zijn S. pneumoniae, H. influenzae, S. aureus en P. aeruginosa.

Kweken van pus is belangrijk teneinde de empirische antimicrobiële therapie op geleide van het antibiogram te kunnen versmallen c.q. aanpassen.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-6905.2
Bijgewerkt: 12/18/2020 - 16:01
Status: Published