laryngitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking:

in principe geen antibiotische therapie

Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 10 dagen

of

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 10 dagen

Opmerking:

bij bacteriele superinfectie

Opmerkingen

Oorzaak is meestal viraal. Indien er een secundaire bacteriële infectie optreedt betreft dit meestal tracheïtis en tracheobronchitis. De mogelijke verwekkers zijn dan H. influenzae, S. pneumoniae en M. catarrhalis.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7003.2
Bijgewerkt: 12/24/2019 - 11:55
Status: Published