sepsis - enterokok

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

amoxicilline iv 1000mg 6dd 1 tot 2 weken

Opmerking:

amoxicilline-gevoelig

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

vancomycine iv 1000mg 2dd 1 tot 2 weken

Opmerking:

amoxicilline-ongevoelig

Opmerkingen

E. faecalis is meestal amoxicilline-gevoelig, E. faecium is gewoonlijk amoxicilline-ongevoelig.

Voor doseren vancomycine zie: Rijnstate (https://rijnstate.adult.swabid.nl/nl/node/290577) Santiz (https://rijnstate.adult.swabid.nl/nl/node/445659)

Bij verdenking op endocarditis, zie behandeling endocarditis

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7669.2
Bijgewerkt: 12/27/2019 - 11:29
Status: Published