endophthalmitis - onbekende verwekker

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

vancomycine iv 1000mg 2dd 2 tot 6 weken

+

ceftazidim iv 2000mg 3dd 2 tot 6 weken

Opmerking:

Onbekend, endogeen. OOK lokale therapie, zie onder

Opmerkingen

Voor doseren vancomycine zie: Rijnstate (https://rijnstate.adult.swabid.nl/nl/node/290577) Santiz (https://rijnstate.adult.swabid.nl/nl/node/445659)

Onbekend micro-organisme / post-operatief. OOK altijd lokale therapie:

  • Intravitreaal: vancomycine 1 mg + ceftazidim 2,25 mg 
  • Lokaal: vancomycine oogdruppels 5% + ceftazidim oogdruppels 5%.

Endogeen of post-traumatisch. OOK altijd lokale therapie:

  • Intravitreaal: vancomycine 1 mg + ceftazidim 2,25 mg 
  • Lokaal: vancomycine oogdruppels 5% + ceftazidim oogdruppels 5%.

Candida albicans

Zie: https://rijnstate.adult.swabid.nl/nl/node/7878

Bekend micro-organisme

Antibiotica in overleg met arts-microbioloog/internist-infectioloog.

Voor het maken van lokaal toe te dienen antibiotica contact opnemen met de ziekenhuisapotheker.

Antimicrobiële therapie van intra-oculaire infecties wordt bemoeilijkt door een aantal factoren:

- Het cornea-epitheel bemoeilijkt de diffusie van lokaal toegediende antibiotica naar de voorste oogkamer. Alleen lipofiele middelen kunnen het intacte epitheel passeren. 

- De bloed-retina barrière verhindert diffusie van systemisch toegediende antibiotica naar de diepere compartimenten. 

- De lens-iris barrière remt de penetratie van lipofiele antibiotica vanuit de voorste oogkamer naar het corpus vitreum. 

In alle gevallen dient glasvocht en vocht uit de voorste oogkamer verkregen te worden voor kweek. 

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7884.2
Bijgewerkt: 11/13/2020 - 17:49
Status: Published