orbita cellulitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

of

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 4dd

Opmerking:

Pre- of postseptale infectie

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

Opmerking:

Bij niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie 

Medicatie:

clindamycine iv 600mg 3dd

Opmerking:

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie 

Opmerkingen

bij postseptale infectie ook drainage

behandelduur in overleg, afhankelijk van kliniek

Alleen orale therapie overwegen bij een pre-septale infectie

Bij een postseptale infectie altijd starten met intraveneuze antibiotica. Bij goede respons kan overgegaan worden op orale therapie

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7935.2
Bijgewerkt: 04/09/2021 - 17:57
Status: Published