gastroenteritis - E.coli spp.

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking: STEC: Geen antibiotica. Vermijd gebruik antiperistaltica.
Medicatie:

cotrimoxazol (sulfamethoxazol + trimethoprim) iv 960mg 2dd 5 dagen

of

cotrimoxazol (sulfamethoxazol + trimethoprim) po 960mg 2dd 5 dagen

of

ciprofloxacine iv 400mg 2dd 3 dagen

of

ciprofloxacine po 500mg 2dd 3 dagen

of

ciprofloxacine po 1000mg eenmalig

Opmerking: ETEC: (Enterotoxische Escherichia coli)

Opmerkingen

Geen behandeling, tenzij ernstige infectie.

Shigatoxineproducerende Escherichia coli/enterohemorragische Escherichia coli-infectie is een meldingsplichtige ziekte groep B2.

Geeft diarree met bloed en slijm bijmenging.

Besmetting treedt op door het eten van onvoldoende verhit vlees (hamburgerziekte). De klachten worden veroorzaakt door toxines uitgescheiden door de bacterie. Tot 8% van alle gevallen krijgt als complicatie het haemolytisch uremisch syndroom. Dit zou mogelijk uitgelokt kunnen worden door antibiotische behandeling in een vroeg stadium van de ziekte.

Shigatoxine producerende Escherichia coli (STEC) kan worden aangetoond middels een PCR op feces.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-7972.2
Bijgewerkt: 05/14/2020 - 16:47
Status: Published