Salmonella typhi - dragerschap

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ciprofloxacine po 500mg 2dd 6 weken

Opmerkingen

LCI: Als er na zes weken nog uitscheiding van salmonellae plaatsvindt bij volwassenen.

3 weken na therapie controle faeceskweek.

Salmonella dragerschap: Er is sprake van chronisch dragerschap wanneer Salmonella gedurende meer dan een jaar aantoonbaar blijft in feces of urine. Bij S. Typhi is de kans op dragerschap 1-4% en bij de andere Salmonella soorten <0,5%. Een hogere incidentie van chronisch dragerschap wordt gezien bij vrouwen en bij galwegpathologie, m.n. galstenen. De kans op succesvolle behandeling van chronisch dragerschap is gemiddeld 80% en is afhankelijk van de aan- of afwezigheid van galwegpathologie. Ciprofloxacine heeft, vanwege de relatief hoge concentratie in de gal, de voorkeur. Met ciprofloxacine worden relatief hoge intracellulaire concentraties bereikt. Mede hierdoor kan bij gebruik van ciprofloxacine worden volstaan met een therapieduur van 6 weken.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8068.1
Bijgewerkt: 05/14/2020 - 17:45
Status: Published