endometritis puerperalis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd 7 tot 14 dagen

of

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 4dd 7 tot 14 dagen

Opmerking:

evt. plus aminoglycoside

Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 7 tot 14 dagen

+

metronidazol iv 500mg 3dd 7 tot 14 dagen

Opmerking:

Bij niet IgE-gemedieerde penicilline allergie

Opmerkingen

Overweeg het toevoegen van aminoglycoside alleen bij patiënt met septische shock. Gentamicine éénmalig 7 mg/kg doseren, indien voortzetten behandeling nodig, dit alleen doen op basis van spiegelbepaling voor tweede gift.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8116.3
Bijgewerkt: 09/30/2020 - 21:30
Status: Published