herpes genitalis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

valaciclovir po 500mg 2dd 5 dagen

Opmerking:

Primo-infectie

Medicatie:

valaciclovir po 1000mg 2dd 10 dagen

Opmerking:

Primo-infectie immuno-incompetente volwassenen; behandeling tot re-epithelialisatie laesies

Medicatie:

valaciclovir po 500mg 2dd 5 dagen

Opmerking:

Recidief bij immuun(in)competente volwassenen

Medicatie:

valaciclovir po 500mg 2dd 2 dagen

Opmerking:

Frequente recidieven bij immuuncompetente volwassenen

Medicatie:

valaciclovir po 500mg 1dd

of

valaciclovir po 1000mg 1dd

Opmerking:

Profylaxe bij recidieven (>6 recidieven per jaar); max. 1 jaar

Opmerkingen

Herpes bij zwangeren, neonaten en kinderen: zie richtlijn

Primaire herpes genitalis wordt in circa 80% van de gevallen door Herpes simplex virus type 2 (HSV-2) en in circa 20% van de gevallen door Herpes simplex virus type 1 (HSV-1). HSV-1 en HSV-2 worden, zoals andere Herpes virussen (VZV, EBV, CMV) gekenmerkt door latentie en reactivatie. De reactivatie kan symptomatisch of asymptomatisch verlopen. In beide gevallen vindt virus uitscheiding plaats met mogelijke besmetting van de seksuele partner.

 

Na een primaire infectie met HSV-1 treden veel minder vaak klinische recidieven op dan na een HSV-2 infectie. Indien HSV-1 op hetzelfde moment oraal en genitaal wordt verworven, treden de recidieven met name oraal op. Indien dit bij een HSV-2 infectie gebeurt, treden de recidieven voornamelijk genitaal op.

De gouden standaard voor de microbiologische diagnostiek is de PCR van blaasjesinhoud. In tegenstelling tot de serologie kan met de PCR-methode onderscheid worden gemaakt tussen HSV-1 en HSV-2.

De werkzaamheid van lokaal toegepast aciclovir is verwaarloosbaar. Systemisch toegepast heeft dit middel effect: de periode waarin nieuwe laesies kunnen ontstaan wordt beperkt, de uitbreiding van erupties wordt afgeremd, de virusexcretie wordt bekort en complicaties (PID, secundaire bacteriële infectie, aseptische meningitis) kunnen worden voorkomen.

Primaire infectie:

Behandeling heeft altijd zin ook wanneer pas enkele dagen na het uitbreken van de lesies kan worden gestart.

Recidief:

Behandeling heeft alleen effect wanneer zeer vroeg, bij voorkeur in het prodromale stadium, wordt gestart.

Onderhoudsbehandeling:

Bij meer dan 65% van de patiënten met meer dan 4 recidieven per jaar voorkomt een onderhoudsdosering klinische recidieven in het eerste jaar. Resistentievorming is tot op heden een gering probleem, maar is waargenomen bij immuungecompromitteerde patiënten.

 

Bronnen

  1. https://www.soaaids.nl/sites/default/files/multidisciplinair-richtlijn-soa-2018-update-2019.pdf

    Multidisciplinaire Richtlijn Seksueel Overdraagbare Aandoeningen, update 2019

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8141.4
Bijgewerkt: 01/16/2020 - 17:57
Status: Published