Mycobacterium avium - gedissemineerd

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

claritromycine po 500mg 2dd

+

ethambutol po 15mg/kg 1dd

+

rifabutine po 300mg 1dd

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

azitromycine po 500mg 1dd

+

ethambutol po 15mg/kg 1dd

+

rifabutine po 300mg 1dd

Opmerkingen

Indien geen interactie met andere geneesmiddelen ipv rifabutin: rifampicine po 10 mg/kg (of 450 mg < 50 kg en 600 mg > 50 kg) 1 dd

Duur behandeling afhankelijk van kliniek en evt. herstel immuniteit

In overleg met internist-infectioloog of arts-microbioloog.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8268.2
Bijgewerkt: 06/12/2020 - 13:53
Status: Published