Cryptokokkose (cryptococ)

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ambisome iv 3mg/kg 1dd minimaal 2 weken

+

flucytosine iv 25mg/kg 4dd minimaal 2 weken

Opmerking:

meningitis, inductietherapie

Medicatie:

fluconazol po oplaaddosis 800mg, 400mg 1dd minimaal 8 weken

Opmerking:

consolidatietherapie, bij stabiele en goed responderende patiënt na 2 weken

Medicatie:

fluconazol po 200mg 1dd

Opmerking:

secundaire profylaxe bij persisterende afweerstoornis

Medicatie:

fluconazol po 200mg 1dd 6 tot 12 maanden

Opmerking: secundaire profylaxe bij solide orgaantransplantaties
Medicatie:

fluconazol po oplaaddosis 800mg, 400mg 1dd 6 tot 26 weken

Opmerking:

milde extrameningeale cryptokokkose. Ernstig: zie meningitis.

Opmerkingen

Bij extrameningeale cryptokokkose cryptokokkenmeningitis altijd middels liquorpunctie uitsluiten.

Secundaire profylaxe: bij HIV totdat CD4 gedurende ≥3 maanden >100 cellen/mm3 en ondetecteerbare HIV-load.

Van flucytosine dienen spiegels bepaald te worden, zowel dal- als topspiegel zijn van belang. Dalspiegels van flucytosine worden afgenomen vlak voor de volgende gift. Topspiegels worden afgenomen 30 minuten na staken infuus of 2 uur na inname tablet bij oraal gebruik.
Zie ook onder Overig, Spiegelcontroles.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8383.3
Bijgewerkt: 05/03/2018 - 16:01
Status: Published