endocarditis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline iv 2g 6dd

+

ceftriaxon iv 2g 2dd

Opmerking:

Natieve klep; subacuut begin; empirische therapie 

Medicatie:

flucloxacilline iv 12g continue per 24 uur

Opmerking:

Natieve klep; acuut begin; empirische therapie

Medicatie:

flucloxacilline iv 2g 6dd

+

vancomycine iv 1000mg min 2dd max 3dd

Opmerking:

Kunstklep; empirische therapie

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij allergie voor penicilline

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ceftriaxon iv 2g 1dd

+

vancomycine iv 1000mg min 2dd max 3dd

Opmerking:

Natieve klep; subacuut begin; empirische therapie 

Medicatie:

cefazoline iv 6g continue per 24 uur

Opmerking:

Natieve klep; acuut begin; empirische therapie 

Medicatie:

cefazoline iv 1g 6dd

+

vancomycine iv 1000mg min 2dd max 3dd

Opmerking:

kunstklep; empirische therapie

≥ 18 jaar

Indicaties: Ernstige allergie voor betalactams

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

vancomycine iv 1000mg min 2dd max 3dd

Opmerking:

Natieve klep; acuut begin; empirische therapie

Opmerkingen

 • Voor natieve klep endocarditis met subacuut beloop en ernstige betalactam allergie geldt: Vancomycine + ciprofloxacine in afwachting van de kweken.
 • Empirische therapie aanpassen op geleide van de kweek: zie de verschillende endocarditis hoofdstukken met specifieke verwekkers in dit formularium onder het kopje 'Hart en thorax'.
 • Daar waar flucloxacilline iv 2 g 6dd staat kan 12 gram continu per 24 uur gegeven worden.

 

 • Algemene aanbevelingen:
 1. De eerste dag waarbij de bloedkweek negatief is, is de 1e dag van adequate behandeling. Neem hiervoor om de dag bloedkweken af. Vanaf dan begin je de behandeling te tellen.
 2. Bij patIënten die klepchirurgie ondergaan is de 1e dag van adequate behandeling de eerste dag van negatieve bloedkweken en niet de dag van chirurgie.
 3. Indien de klep kweek positief is, is de dag van OK de eerste dag van behandeling.
 4. Indien een patiënt met een endocarditis van een natieve klep een operatie ondergaat met plaatsing van kunstmateriaal, dan wordt na de operatie het regime voor endocarditis van een natieve klep aangehouden
 5. Indien de bloedkweken positief blijven na klep chirurgie bij een pt met een natieve klep endocarditis na plaatsen van kunstmateriaal  of intraoperatieve kweken zijn positief, dan lijkt het logisch om pt te behandelen als kunstklependocarditis.
 6. De patiënten dienen binnen het A-team/endocarditisteam aangemeld en besproken te worden
 7. Onder kunstmateriaal worden alle implantaties bedoeld die niet humaan zijn dus kunstklep, bioklep, ring rond de klep etc.
 8. Voor implantable cardiac devices zoals pacemakers en ICD's geldt bij infectie:
  • start met vancomycine in afwachting van de kweken
  • verwijder zo snel mogelijk de device
  • na verwijdering minimaal 2 weken intraveneuze behandeling met antibiotica. Verwijdering vindt plaats in een tertiair centrum.
  • gecompliceerde infecties hebben een totale behandelingsduur van 4 tot 6 weken
  • zie verder landelijke SWAB richtlijn endocarditis p40-45 (zie voor link hieronder).

 

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8500.2
Bijgewerkt: 08/24/2020 - 11:02
Status: Published