Aspergillose - invasief, onbekende azol-gevoeligheid

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

voriconazol iv 4mg/kg 2dd

+

anidulafungin iv oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ambisome iv 3mg/kg 1dd

Opmerking:

contra-indicatie azolen

Opmerkingen

Voriconazol: iv 6 mg/kg 2dd gedurende dag 1.

Bij start therapie graag overleg met arts-microbioloog over de mogelijkheden voor diagnostiek naar resistentie tegen voriconazol.

De meest gevoelige test voor het aantonen van een invasieve pulmonale Aspergillus infectie is een Aspergillus Antigeen (gallactomannan) bepaling op een BAL.

Aspergillus sinusitis, cerebrale aspergillose, pulmonaal aspergilloom met bloeding: chirurgische resectie in combinatie met antifungale therapie. Bij pulmonaal aspergilloom met bloeding arteriële embolisatie overwegen bij inoperabele patiënten

Invasieve aspergillose: therapieduur minimaal 6-12 weken en afhankelijk van klinisch beeld.

Meest voorkomende verwekkers zijn de alom verspreide schimmels Aspergillus fumigatus, A. flavus en A. niger.

Voriconazol is significant effectiever gebleken met minder sterfte dan amphotericine B en is daarom eerste keuze. Bij cerebrale lokalisatie is het zelfs het enige middel met aangetoonde effectiviteit.

Bij falen voriconazol in overleg met arts-microbioloog beleid bepalen.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8546.5
Bijgewerkt: 08/17/2018 - 09:09
Status: Published