candida orofaryngeaal

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

miconazole po 2.5ml 4dd 7 dagen

Medicatie:

fluconazol po 100mg 1dd 2 weken

Opmerking:

Bij (ernstig) immuungecompromiteerde patiënt

Medicatie:

fluconazol po 100mg 1dd

Opmerking:

Bij frequente recidieven: intermitterend fluconazol bij klachten.

Medicatie:

fluconazol po 200mg 1pw

of

fluconazol po 200mg 3pw

Opmerking:

Bij frequente recidieven eventueel onderhoudstherapie overwegen

Opmerking:

Bij recidief of falen: op geleide van kweek en resistentiebepaling

Opmerkingen

Miconazole po wordt voorgeschreven als Daktarin orale gel 20mg/gram.

Nystatinesuspensie 4 dd 500.000 EH per os kan in plaats van miconazol gegeven worden aan de niet immuungecompromiteerde patient.

Oplaaddoseringen:
Bij immuungecompromitteerde patiënten beginnen met oplaaddosis 200 mg op dag 1 gevolgd door 100 mg 1 dd.
Bij intermitterende therapie bij frequente recidieven: oplaaddosis 200 mg op dag 1 gevolgd door 100 mg 1 dd voor 7 tot 14 dagen (tot klachten zijn verdwenen).

Voor onderhoudstherapie bij frequente recidieven hoeft geen oplaaddosis gegeven te worden.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-8595.5
Bijgewerkt: 01/14/2021 - 16:22
Status: Published