Herpes

Adviezen

Prioriteit Medicatie Opmerking
≥ 18 jaar
Medicatie:

valaciclovir po 500mg 2dd

Opmerkingen

Profylaxe bij immuun-gecompromitteerden bij herpes infectie van huid/slijmvliezen

Bronnen

  1. Commissie Antibioticabeleid Rijnstate/Slingeland

Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

External antimicrobial resources
Categorie:
Metadata

Swab vid: G-144841.2
Bijgewerkt: 05/16/2019 - 17:53
Status: Published